Usługi minikoparką
Oferujemy usługi z wykorzystaniem minikoparki. Wykopy pod okablowanie, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, sieci, odwodnienia, fundamenty itp.,

Realizujemy:

• Przyłącza elektryczne, okablowanie IT, kamery w gruncie
• Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne gazowe
• Odwodnienia, odprowadzenie deszczówki
• Płoty panelowe - realizacja (wiertnica) 
• Wykopy pod fundamenty
• Minikoparka z operatorem na godziny
• Wynajem minikoparki